scroll
But Why pakker

Hvorfor egentlig ryge?

Til dig, der er forælder til en teenager

But Why er en indsats, der skal forebygge at unge begynder at ryge. Den udstiller de 'gode grunde', som teenagere har til at ryge. Teenagerne møder primært indsatsen på de sociale medier og via influencers. Men forældre spiller også en vigtig rolle i forhold til teenageres holdning til rygning. 

Her finder du inspiration til, hvordan du som forælder kan tale med din teenager om rygning.

Din teenager lytter til dig

Mange forældre føler ikke, at deres teenagere lytter til dem. Men som forælder gør du en forskel, og din teenager bliver påvirket af dig, dine holdninger og handlinger. Også når det gælder rygning.

Ved at snakke med din teenager om rygning og spørge ind til hans eller hendes tanker om rygning mindsker du risikoen for, at din teenager begynder at ryge.

I videoerne her kan du få viden om teenagere og rygning. Og du kan få inspiration til, hvordan du kan tale med din teenager om rygning – også hvis din teenager allerede ryger, eller hvis du selv gør.

Sådan snakker du med din teenager om rygning

Ryger din teenager?

Min teenager ryger ikke

Jeg tror, min teenager ryger

Min teenager ryger

Ryger du selv?

Jeg ryger ikke

Jeg ryger selv

Jeg er tidligere ryger

Selvom du er sikker på, at din teenager aldrig kunne finde på at ryge, er det vigtigt, at du jævnligt taler med ham/hende om rygning.

Erfaringer viser, at teenagere kan blive fristet til at eksperimentere med at ryge, selvom de tidligere har taget afstand til rygning. Måske ser de noget, der gør dem nysgerrige, eller de kan blive udsat for gruppepres.

Selvom din teenager har givet udtryk for aldrig at ville tænde en cigaret eller måske synes, at rygning er ulækkert, skal du altså ikke tage for givet, at han/hun bliver ved med at sige nej til rygning.

Mange forældre, der selv ryger, synes, det er svært at tale med deres teenagere om rygning, fordi de føler sig utroværdige eller dobbeltmoralske.

Men du kan stadig påvirke din teenager til at holde sig røgfri, selvom du ryger. Det kan du gøre ved jævnligt at tale med ham/hende om rygning. Fortæl, at rygning er en dårlig ide, og fortæl om dine egne erfaringer med rygning. Du kan for eksempel fortælle om din afhængighed, de negative konsekvenser, rygning har haft for dig, og evt. hvorfor du startede.

Mange forældre, der selv har røget, synes, det er svært at tale med deres teenagere om rygning, fordi de føler sig utroværdige eller dobbeltmoralske.

Men du kan stadig påvirke din teenager til at holde sig røgfri, selvom du tidligere har røget. Det kan du gøre ved jævnligt at tale med ham/hende om rygning. Fortæl, at rygning er en dårlig ide, og fortæl om dine egne erfaringer med rygning. Du kan for eksempel fortælle om din afhængighed, de negative konsekvenser, rygning har haft for dig, og hvorfor du stoppede.

Prøv at få en god og rolig snak i gang med din teenager, hvor du åbent spørger ind til hans/hendes erfaringer med og holdninger til rygning.

Selvom du kan være ked af det og nervøs for, at din teenager ryger, så hjælper det sjældent at blive vred på ham/hende. Vis i stedet, at du lytter og gerne vil have, at teenageren er ærlig om sit forhold til rygning, men vær også tydeligt om, hvad du selv mener om rygning, og hvad det betyder for dig, hvis han/hun begynder at ryge.

Mange forældre, der selv ryger, synes, at det er svært at tale med deres teenagere om rygning, fordi de føler sig utroværdige eller dobbeltmoralske.

Men du kan stadig påvirke din teenager til at holde sig røgfri, selvom du ryger. Det kan du gøre ved jævnligt at tale med ham/hende om rygning. Prøv at få en god og rolig snak i gang med din teenager, hvor du åbent spørger ind til hans/hendes erfaringer med og holdninger til rygning. Fortæl, at rygning er en dårlig ide, og fortæl om dine egne erfaringer med rygning. Du kan for eksempel fortælle om din afhængighed, de negative konsekvenser, rygning har haft for dig, og hvorfor du begyndte at ryge.

Mange forældre, der selv har røget, synes, det er svært at tale med deres teenagere om rygning, fordi de føler sig utroværdige eller dobbeltmoralske.

Men du kan stadig påvirke din teenager til at holde sig røgfri, selvom du ryger. Det kan du gøre ved jævnligt at tale med ham/hende om rygning. Fortæl, at rygning er en dårlig ide, og fortæl om dine egne erfaringer med rygning. Du kan for eksempel fortælle om din afhængighed, de negative konsekvenser, rygning har haft for dig, og hvorfor du stoppede.

Det er forståeligt, hvis du føler dig vred, skuffet eller ked af det over, at din teenager er begyndt at ryge, fordi du ved, at det er skadeligt. Men det hjælper sjældent at lukke sin vrede ud og starte et skænderi, og det hjælper heller ikke, at du giver en straf i form af for eksempel stuearrest eller fjerner lommepengene.

Du kan i stedet spørge din teenager, hvad der skete, da han/hun røg første gang, og hvad han/hun finder spændende ved rygning. Vis, at du lytter, men vis også tydeligt, hvad du selv tænker om rygning. Hav tålmodighed - snakken skal sikkert tages op flere gange. Din teenager skal have tid til at arbejde med sine tanker om rygning, og hvad der nu skal ske.

Ønsker din teenager at stoppe med at ryge, er det vigtigt, at du støtter op om beslutningen, både moralsk og praktisk. Det kan du gøre ved at finde et rygestoptilbud, som teenageren kan deltage i. Du kan læse mere om gratis rygestoptilbud til unge under 'Hjælp til rygestop'.

Mange forældre, der selv ryger, synes ikke, at de kan tale med deres teenagere om rygning, fordi de føler sig utroværdige eller dobbeltmoralske.

Men undersøgelser viser, at du kan påvirke din teenager til at stoppe med at ryge, selvom du ryger. Det kan du gøre ved jævnligt at tale med ham/hende om rygning.

Du kan også være med til at støtte din teenager til et liv uden rygning ved at sørge for, at der er så lidt rygning i din teenagers omgivelser som muligt. Du kan starte med dine egne rygevaner i forhold til din teenager. Undersøgelser viser, at det er en god idé, at du som forælder opstiller nogle klare rygeregler for dit hjem og dig selv i relation til din teenager. For eksempel kan du indføre, at hverken du eller nogen andre må ryge indendørs eller i bilen. Derudover er det en god idé, at du gør din egen og andres rygning så lidt synlig for din teenager som muligt. Lad for eksempel ikke cigaretpakker ligge fremme i hjemmet.

Ønsker din teenager at stoppe med at ryge, er det vigtigt, at du støtter op om beslutningen, både moralsk og praktisk. Det kan du gøre ved at finde et rygestoptilbud, som teenageren kan deltage i. Du kan læse mere om gratis rygestoptilbud til unge under 'Hjælp til rygestop'.

Mange forældre, der selv har røget, synes ikke, at de kan tale med deres teenagere om rygning, fordi de føler sig utroværdige eller dobbeltmoralske.

Men undersøgelser viser, at du kan påvirke din teenager til at stoppe med at ryge, selvom du selv har røget. Det kan du gøre ved jævnligt at tale med ham/hende om rygning. Fortæl, at rygning er en dårlig ide, og snak med din teenager om dine egne erfaringer med rygning. Du kan for eksempel fortælle om, hvorfor du valgte at stoppe, og hvad det har haft af positive effekter at stoppe.

Ønsker din teenager at stoppe med at ryge, er det vigtigt, at du støtter op om beslutningen, både moralsk og praktisk. Det kan du gøre ved at finde et rygestoptilbud, som teenageren kan deltage i. Du kan læse mere om gratis rygestoptilbud til unge på Kræftens Bekæmpelses site Snakomtobak.dk.

"Jeg ryger kun, fordi du gør det"

Som led i indsatsen er der lavet en række film, som teenagerne først og fremmest møder på de sociale medier. Filmene skal få teenagerne til at reflektere over, om det nu også er så fedt det der rygning.

Med en tydelig ironi udstiller filmene nogle af de motiver, som teenagere har til at begynde at ryge. I filmene taler nogle teenagere grotesk ærligt om, hvorfor de ryger, og dermed kommer deres dybeste tanker og skjulte motiver frem, som om det var helt almindelig dialog.

Du kan se to af de seneste film til venstre.

Læs mere om indsatsen her

Hvad ved du om unge og rygning?

Klik på et bogstav
b

Hvor mange elever i 9. klasse har prøvet at ryge?

Cirka halvdelen

Én ud af tre

Én ud af fire

Svaret er korrekt

Svaret er forkert

Hver tredje elev i en gennemsnitlig 9. klasse har prøvet at ryge. Men der er stor forskel på klasser. Hvis din teenager går i en klasse med mange, der ryger, er der flere situationer, hvor han/hun kan blive fristet til at ryge. I så fald skal du være særligt opmærksom på at snakke med din teenager om rygning og om gruppepres

u

Hvor nemt bliver teenagere afhængige af tobak?

Nemmere end voksne

Lige så nemt som voksne

Ikke lige så nemt som voksne

Svaret er korrekt

Svaret er forkert

Faktisk er teenagere langt mere sårbare over for tobak og nikotin end voksne. Blot nogle få cigaretter kan gøre din teenager afhængig. Derfor er det vigtigt, at du gør det klart, at selv en enkelt enkelt cigaret er skadelig.

t

Hvornår i livet begynder flest danskere at ryge regelmæssigt?

18-24 år

16 til 17 år

Under 15 år

Svaret er korrekt

Svaret er forkert

De fleste begynder at ryge regelmæssigt, når de er 15 år eller yngre. Det gælder for hele 40 procent af rygerne. 20 procent af rygerne begynder at ryge regelmæssigt som 16- eller 17-årige, mens det kun er hver fjerde ryger, der begynder at ryge regelmæssigt, når de er mellem 18 og 24 år. Det er altså vigtigt, at du tidligt i din teenagers liv begynder at tale med ham/hende om rygning.

w

Mange unge har prøvet at ryge vandpibe. Hvor farligt er vandpiberygning i forhold til cigaretrygning?

Lige så farligt

Ikke nær så farligt

Vandpiperygning er uskadeligt

Svaret er korrekt

Svaret er forkert

Ligesom cigaretrøg indeholder røg fra vandpibe over 7.000 skadelige stoffer, og kun ganske små mængder sorteres fra i vandet. Det betyder, at vandpiberygning er sundhedsskadelig og kan skabe afhængighed hos din teenager, præcis ligesom cigaretter.

h

Flere og flere unge ryger e-cigaretter, men er de skadelige for helbredet?

Man ved endnu ikke, hvor skadelige e-cigaretter er

E-cigaretter kan være skadelige, men dampen, som e-cigaretten spreder til omgivelserne, er helt uskadelig

Nej, e-cigaretter er ikke skadelige

Svaret er korrekt

Svaret er forkert

Vi ved endnu ikke, om det kan påvirke helbredet at ryge e-cigaretter eller indånde den damp, som e-cigaretter spreder til omgivelserne. Men meget tyder på, at det kan være skadeligt. På grund af usikkerheden om e-cigaretters konsekvenser for helbredet anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at teenagere og voksne ryger e-cigaretter.

y

Hvor længe kan man ryge, før kroppen tager skade?

Omkring 10 år

Omkring 30 år

Kroppen tager skade med det samme

Svaret er korrekt

Svaret er forkert

Kroppen tager skade fra den dag, man starter med at ryge. Det første man vil opleve er:

 • en dårligere kondi og hoste
 • en grim ånde
 • en grim hud og misfarvede tænder
 • en dårlig smags- og lugtesans
Men inde i kroppen, sker der også skader - selvom du ikke kan se det. De giftige stoffer i tobakken skader lungerne og hjertet, og det sker allerede fra den første rygning. Når man er ung, er man særligt sårbar over skaderne, fordi kroppen stadig ikke er fuldt udviklet.

7 facts om unge og rygning

 1. Hvert år dør ca. 13.600 på grund af rygning.
 2. Hver eneste cigaret skader – også den første.
 3. Røgen indeholder mere end 7.000 kemiske stoffer og gør, at du får højere risiko for at få en række former for kræft, lunge- og hjerte-kar-sygdomme.
 4. Unge er særligt sårbare over skaderne ved rygning, fordi deres kroppe stadig ikke er fuldt udviklede.
 5. 77 % af dem, der ryger, begyndte at ryge regelmæssigt, inden de fyldte 18 år. Omkring halvdelen prøvede at ryge første gang, da de var 15 år eller yngre.
 6. Hver tredje elev i en gennemsnitlig 9. klasse har prøvet at ryge.
 7. Unge er mere sårbare over for tobak og nikotin end voksne og udvikler hurtigere afhængighed.