scroll

Mere om rygning

Her kan du finde links til andre aktører, der arbejder med teenagere og rygning.

Snak om tobak 
Butwhysmoke.dk bygger på information og inspiration fra sitet Snak om tobak, som Kræftens Bekæmpelse står bag. På snakomtobak.dk kan man finde flere råd og redskaber til, hvordan forældre bedst snakker med deres teenagere om rygning.

Stoplinien
Stoplinien.dk informerer borgere om rygning og rygestop – samt motiverer og hjælper rygere til at holde op med at ryge.

Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse arbejder også med forebyggelse og hjælp til rygestop blandt unge – blandt andet med programmerne X:IT, Gå op i røg og XHALE, som der er direkte links til herunder.

X:IT
X:IT, som er udviklet af Kræftens Bekæmpelse, er et rygeforebyggelsesprogram målrettet grundskoler. Programmet indeholder undervisningsforløb om rygning til 7.-9. klassetrin, materiale til indførsel af røgfri skoletid samt materiale til forældresamarbejde.

Gå op i røg
Gå op i røg er materiale til lærere, der giver inspiration til, hvordan man kan undervise om rygning op i folkeskolens ældste klasser. Gå op i røg er del af X:it.

XHALE
XHALE er en app fra Kræftens Bekæmpelse, der er målrettet unge, der ønsker at blive røgfri, eller som vil vide mere om og teste egen rygning.

Hjerteforeningen
Hjerteforeningen arbejder på at udbrede Røgfri Skoletid på erhvervsskoler. Både forældre og de unge kan være med til at forebygge rygning ved at gå til ledelsen af den lokale erhvervsskole og opfordre til indførelse af Røgfri Skoletid, således at rygning ikke bliver normen. Hjerteforeningen arbejder også for, at den kultur, som unge møder, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, understøtter, at de fortsætter med at være røgfri.

Lungeforeningen
Lungeforeningen arbejder for at forebygge tidlig rygestart, da det har stor betydning for lungernes udvikling i barn- og ungdommen samt for lungernes generelle funktion resten af livet. Lungeforeningen arbejder primært med forebyggelse af rygning gennem undervisning om luft, lunger og sundhed. I undervisningen møder eleverne videoer, øvelser og fysiske aktiviteter, der skaber en større forståelse for betydningen af at have sunde lunger. Lungeforeningen har udviklet undervisningsmaterialet ”Liv i Lungerne”, som er målrettet grundskolens ældste klasser.

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak skal understøtte kommunerne i deres arbejde med bl.a. at udarbejde planer og iværksætte indsatser, der kan medvirke til at begrænse andelen af rygere – også blandt teenagere.